LS-300TFE 系列多点液位开关

Multi Point LS-300TFE Series Level Switch
  • 一体化注塑设计 
  • 抗腐蚀能力强 
  • 一个开关中有1到 4 个液位动作点 
  • 长度可达24" (610 mm)

应用: 

  • 半导体生产加工设备 
  • 高纯度化学物质传输系统
  • 芯片清洁和刻蚀系统 
  • 管道泄漏监测