M系列-浮球液位传感器

Series M Mechanical Tilt Float
 • 无水银开关 
 • 密封电缆 
 • 耐冲击、耐腐蚀的ABS外壳
 • 常开,常闭, SPDT 触点 
 • 各种电缆长度可选 
 • 主体带颜色编码

M 系列浮球式液位浮子专为污废水等难处理液体的液位控制和报警应用而设计,是无汞应用的理想选择。产品采用耐冲击 ABS 外壳和套管电缆.  

典型应用:  

 • 液位控制 
 • 报警 
 • 污水提升系统 
 • 浆体 
 • 排水井 
 • 废水处理 
 • 水存储舱